Mesafeli Satış Sözleşmesi

Son güncelleme: 2023-06-12

1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Worknet Ventures

Adresi: Yenigün mah. Mevlana cd. No: 54 B İç Kapı No: 504 Muratpaşa/Antalya

Satışı yapılan ürün ve hizmetlere ait internet sitesi: hosting123.net

Email: [email protected]

ALICI: Müşteri

2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait hosting123.net internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen ve hosting123.net internet sitesinde belirtilen satış fiyatı ile mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

3- MAL VE HİZMETİN TANIMI

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler; SATICININ hosting123.net adlı internet sitesi üzerinden vermiş olduğu, domain(alan adı), hosting, sunucu ve internet hizmetleri hosting123.net vasıtası ile yürütmüş olduğu her türlü satış ve ticari faaliyettir.

4- ÖDEME ŞEKLİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetler karşılığı, ALICI satın almış olduğu mal/hizmet karşılığını kredi kartı/banka kartı yöntemi ile ödeme yapabilir.

5 – MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

ALICI, hosting123.net sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcı tarafından alınan internet hizmetleri otomatik olarak, işleme onay verdiği andan itibaren aksi belirtilmediği sürece en geç 1 iş günü içerisinde aktif olacaktır. Satın alınan paketleri ise, müşterinin onay verdiği tarihten itibaren, üyelik paketinin şartları dahilinde ve belirlenen süre içerisinde geçerli olacaktır.

6 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve kredi kartından tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinden itibaren 1 (Bir) gün içinde mal/hizmeti teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

7 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür.

8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI

Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından ve iade koşulları sağlandıktan sonra 15 (onbeş) gün içinde mal/hizmet bedelini iade etme hakkına sahiptir.

9 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi, türü ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan, hosting123.net sitesi üzerinden verilen siparişte ve web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir.

10 – ÖDEME PLANI

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda, seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

11 – CAYMA HAKKI

Alıcı, satıcıdan satın aldığı hizmetlerden; hosting, barındırma ürünlerini satış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde hiç bir mazeret göstermeksizin iade talebinde bulunabilir.

Müşterinin iade talebi olması durumunda bu talebini email aracılığı ile satıcıya bildirmekle yükümlüdür.

Satıcı iadeyi havale, EFT, nakit veya Kredi kartı işleminin kısmi iadesi şeklinde gerçekleştirebilir.

12 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Alıcı yalnızca yeni satın alınan hosting paketlerini iade edebilir, lisanslı ürünler, domain (alan adı kaydı), SSL sertifikası gibi hizmetler ve yenileme ödemeleri iade kapsamının dışındadır.

13 – FESİH ŞARTLARI

Sözleşmenin müşteri tarafından haklı nedenlerle usulüne uygun olarak yapılacak bildirim ile feshi halinde, sözleşme gereği ödenen bedeller, müşteriye iade edilecektir. Sözleşmenin haksız nedenle feshi ve/veya sözleşmeye konu malın kullanılması ile tüketilmesi halinde herhangi bir iade söz konusu olmayacaktır. 

Alıcının destek alırken diğer müşterilerin hizmet almasını engelleyici bir tavır sergilemesi ve ofis içi iş işleyişini etkileyecek şekilde sürekli olarak satıcının internet sitesinde yardım içeriği bulunan konularda veya kişisel gelişim amaçlı destek taleplerinde bulunması durumunda yazılı olarak uyarılır ve bu davranışlara devam ettiğinde anlaşma tek taraflı olarak fesh edilebilir, ücret iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri, dns sunucularını değiştirmek, farklı firmada ki süresi biten alan adını yenilememesinin üzerinden 1 (bir) ay geçmesi durumunda satıcının sunucularıyla ilişiğini kesmiş sayılır kalan süresine bakılmaksızın, sunucudan dosyaları silinebilir, sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilir, herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

14 – ŞİKAYET MERCİİ

İş bu sözleşme konusu mal ve hizmetlere ilişkin şikâyet ve itirazlar konusunda yapılacak başvurular, alıcı satıcının bulunduğu ildeki (Antalya) tüketici sorunları hakem heyetine, tüketici mahkemesine, BTK’ya ve devletin ilgili tüm kurumlarına yapılabilecektir.

15 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

16- ELEKTRONİK İLETİ MUVAFAKAT

Alıcı, işbu sözleşme tarafı SATICI’nın her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin kendisine ulaşmasını kabul, beyan ve muvafakat etmektedir.

17 – YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, satıcı firmanın merkezinin bulunduğu (Antalya) ilindeki Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri; bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

BİR WEB SİTENİZ Mİ VAR? PERFORMANSINI YÜKSELTİN
Bu, bildirim çubuğu için varsayılan metindir